Workshops

Voor bedrijven, overheid en NGO’s geef ik workshops over trends in bepaalde landen en regio’s. Hierbij staat allereerst de vraag centraal welke rol een land/regio speelt in de strategie van de organisatie. Meer specifiek gaat het dan om welke politieke, sociale en economische aspecten van een bepaald gebied relevant zijn voor de organisatie. Wat zijn in dit kader de relevante recente ontwikkelingen, hoe kunnen deze worden geïnterpreteerd en wat zijn plausibele toekomstige ontwikkelingen?

Een workshop kan allereerst de nadruk leggen op beeldvorming (framing). Hierbij gaat het om de vraag, welke beelden er binnen en buiten de organisatie bestaan van een bepaald land. Wat zijn de meest voorkomende frames, en hoe beïnvloeden deze de strategie en de resultaten van een organisatie?

Een andere focus van een workshop is het landenrisico. De discussie draait dan eerst om welke economische en politieke risico’s een bepaald land kenmerken. Vervolgens centreert de discussie zich op hoe deze risico’s de organisatie beïnvloeden, en hoe deze risico’s kunnen worden beheerst.

Een workshop kan ook toekomstscenario’s centraal stellen. Ik presenteer dan scenario’s waarin landen bepaalde politieke, sociale en economische ontwikkelingen doormaken. De discussie gaat dan over deze scenario’s en mogelijke alternatieven. Daarnaast passeren dan de vragen de revue hoe de meest plausibele scenario’s een organisatie zouden kunnen raken en of de organisatiestrategie hieraan aangepast zou moeten worden.

Eerder gaf ik workshops bij bijvoorbeeld ABN AMRO Bank, FMO Bank en het Nederlands Centrum Handelsbevordering. Ik heb tevens ervaring als facilitator en moderator bij de Bundeswehr en de NAVO.