Trainingen

Voor bedrijven, overheidsinstellingen en NGO’s verzorg ik trainingen over vaardigheden die nodig zijn om de impact van ontwikkelingen in bepaalde landen op de bedrijfsstrategie in kaart te brengen. De nadruk ligt hierbij op politieke, sociale en economische trends.

Deze trends kunnen allereerst worden bezien vanuit beeldvorming (framing), waarbij de nadruk ligt op het vergelijken van verschillende perspectieven op een land of groep van landen. Welke perspectieven hebben de meeste invloed in/op het land? Hoe beïnvloeden deze direct de economie en politiek van een land? En hoe beïnvloeden ze indirect de resultaten van een bedrijf of sector?

Trends in een bepaald land kunnen ook vanuit een risicoperspectief worden gezien. Bij de analyse van het zogenaamde landenrisico gaat het om de vraag hoe de economische en politieke kwetsbaarheden van een land de groei van de binnenlandse economie en externe financiën beïnvloeden. Vervolgens komt de vraag aan bod hoe deze macro-economische impact zich vertaalt in de resultaten van een bedrijf of sector.

Een derde perspectief op trends in landen is toekomstgericht en betreft scenario’s. Welke politieke, sociale en economische ontwikkelingen zou een land de komende jaren kunnen gaan doormaken, en welke impact zouden deze hebben op de bedrijfsstrategie? De bedrijfstrainingen voorzien de deelnemers van de kennis en tools om frames en/of risico’s in kaart te brengen en scenario’s te schrijven.

Ik heb meermaals bijdragen over bovengenoemde specialismen geleverd aan training sessies van de Bundeswehr.