Over Leonhardt

Mijn naam is Leonhardt van Efferink. Ik werk als zelfstanding ondernemer voor GeoMeans. Mijn belangrijkste activiteiten zijn het verzorgen van enerzijds trainingen en workshops voor bedrijfsleven en overheid, en anderzijds colleges en vakken voor universiteiten. De beeldvorming over landen vormt hierbij een rode draad.

Bij mijn trainingen en colleges maak ik vooral gebruik van termen, methoden en ideeën uit de geopolitiek, landenrisico-onderzoek, scenario planning en tekstuele/visuele analyse. Afhankelijk van mijn doelgroep combineer ik deze op verschillende manieren.

De doelstelling hierbij is altijd professionals of studenten zo effectief mogelijk te helpen met het ontwikkelen van een eigen perspectief op landen. Daarnaast help ik hen met dezelfde tools met het vergelijken van verschillende perspectieven op één bepaald land. Het zwaartepunt in mijn sessies ligt op de economische, politieke en sociale aspecten van landen.

In tegenstelling tot mijn huidige werkzaamheden, schreef ik in de eerste twaalf jaar van mijn professionele bestaan veel. Mijn werkgevers waren bedrijven in de financiële sector en het Ministerie van Financiën. In verschillende werkomgevingen maakte ik inschattingen van de economische, politieke en sociale situatie van landen in alle continenten.

Om deze situaties te kunnen onderzoeken, verdiepte ik mij ook in internationale economische trends zoals kapitaalstromen, grondstofprijzen en toerisme. Tevens volgde ik internationale politieke ontwikkelingen, daar nationale economieën hier ook in meer of mindere mate gevoelig voor zijn. Daarnaast ontwikkelde ik in deze periode een landenrisicomodel, en een tool om risicomodellen te bouwen.

De inzichten die ik in deze periode opdeed, vormen een solide en inspirerende basis voor mijn trainingen/colleges over beeldvorming over landen. Een gastcollege over landenrisico waar ik in 1999 mee begon vanuit mijn werkgever, heb ik bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer uitgebouwd tot een workshop en een Zomerschool.

De verandering die ik heb doorgemaakt van bureau-onderzoeker naar trainer-docent is mede mogelijk geworden door mijn keuze om als dertiger een sabbatical te nemen om een nieuw vak te leren. Nadat ik in 1997 afstudeerde als econoom aan Erasmus Universiteit Rotterdam, werkte ik jarenlang als economisch onderzoeker.

Mede door de analyses van politieke risico’s die het werk met zich meebracht, raakte ik geïnteresseerd in de geopolitiek. Vandaar dat ik in 2009 besloot geopolitiek te gaan studeren aan King’s College London.

Nog enthousiaster geworden over dit vakgebied, zocht en vond ik vervolgens een universiteit om een proefschrift over geopolitiek te schrijven. Aan het einde van dit jaar zal ik dit proefschrift verdedigen op Royal Holloway (University of London). Het onderzoek richt zich op de frames die politici van vijf partijen en een populair nieuwstijdschrift in Duitsland gebruiken in debatten en berichtgeving over het buitenlandse beleid.