Over Geopolitiek.nl

Het doel van Geopolitiek.nl is geopolitieke termen, methoden en ideeën op toegankelijke wijze inzichtelijk te maken voor professionals en studenten met het Nederlands als moedertaal.

De focus van Geopolitiek.nl ligt op beeldvorming. Hoe kijken bepaalde politici, bedrijven of journalisten aan tegen bepaalde landen? Welke impliciete veronderstellingen hanteren zij? En waarom is hun interpretatie van belang?

Maar ook het begrip geopolitiek zelf komt aan de orde. Welke definities bestaan er van geopolitiek? Welke definitie is van belang voor welk bedrijf? En wat wordt er eigenlijk met geopolitiek bedoeld in geschreven of gesproken teksten waarin de term niet gedefinieerd is?

Een eenvoudige definitie van geopolitiek is de interactie tussen ruimte, mensen en macht. Daarom zullen deze en gerelateerde begrippen zoals nationale identiteit ook onder de loep worden genomen.