Colleges

Aan universiteiten geef ik regelmatig gastcolleges. Hierbij kan het gaan om studenten die bezig zijn met hun Bachelor, Master of proefschrift. De focus is altijd op onderzoeksvaardigheden.

De thema’s hebben te maken met de beeldvorming over landen, zoals landenrisico. Een voorbeeld: hoe vergelijkt een bank de economie van twee landen?

Daarnaast geef ik college over geopolitiek, bijvoorbeeld over de vraag waarom politici uit verschillende landen over andere kijk hebben op één bepaald land.

Tenslotte leer ik studenten een tekstuele en visuele analyses te doen, bijvoorbeeld van een voorpagina van een krant of tijdschrift met een bepaalde foto en kopteksten.

Tijdens en na mijn colleges probeer ik mijn studenten waar mogelijk ook te helpen met hun studiekeuze en positie op de arbeidsmarkt (employability).

Op de Universiteit van Maastricht doceer ik jaarlijks landenrisico aan economiestudenten, terwijl ik op de Universiteit van Amsterdam vooral gastcolleges verzorg over geopolitiek en tekstuele/visuele media analyse. Op de Helmut Schmidt Universität legde ik in mijn colleges de nadruk op de combinatie van landenrisico en geopolitiek. Tenslotte heb ik aan Royal Hollaway (University of London) op interactieve wijze gedoceerd over employability.