Home

Welkom op Geopolitiek.nl.

Deze website zag in 2005 het licht. Mijn nieuwsgierigheid naar wat geopolitiek precies was, was in de jaren ervoor gestaag toegenomen. Ik werkte toen nog niet voor mezelf, maar bij een ministerie. Daar mijn werkzaamheden zich vooral richtten op de ook boeiende internationale economie, kon ik er mijn interesse in de geopolitiek niet in kwijt. Daarom richtte ik Geopolitiek.nl op.

Ik schreef in de eerste jaren met name over geopolitieke ideeën, besprak de actualiteit aan de hand van citaten en publiceerde korte recensies van geopolitieke boeken. Van de interviews die ik deed met geopolitieke onderzoekers uit diverse landen leerde ik echter het meeste. Geopolitiek.nl publiceerde in vier jaar tijd tientallen geopolitieke artikelen van en interviews met academici.

In januari 2009 zag ExploringGeopolitics het daglicht. Daar de meeste bijdragen aan Geopolitiek.nl in het Engels waren geschreven, besloot ik een Engelstalige website te beginnen. Alle content verhuisde van Geopolitiek.nl naar ExploringGeopolitics. Als hoofdredacteur van ExploringGeopolitics publiceerde ik vervolgens in de eerste vijf jaar ongeveer 200 bijdragen van 120 academici uit meer dan 25 landen. Geopolitiek.nl bestond vervolgens jarenlang uit slechts één pagina.

Nu is echter de tijd gekomen voor een herstart van Geopolitiek.nl. Een structurele reden is dat geopolitieke ontwikkelingen belangrijk zijn gebleven voor Nederland, en in de ogen van velen zelfs belangrijker. De aanleiding voor mijn besluit deze website nieuw leven in te blazen is gelegen in de bijdragen van specialisten en mezelf op mijn ExploringGeopolitics en GeoMeans websites. Deze zijn allemaal in het Engels.

Onder mijn klanten en studenten, alsmede in mijn netwerk, bespeur ik echter de laatste jaren een groeiende behoefte aan Nederlandstalige artikelen over geopolitieke termen, methoden en ideeën. Vandaar de wederopstanding van Geopolitiek.nl!